Indian Railways til Norge for å lære om tunnelteknologi

Av: Pressemelding | Publisert: 10. Nov 2015 | Kategori: Bane

Indian Railways til Norge for å lære om tunnelteknologi

Foto: Pixabay

En gruppe på 20 jernbaneingeniører fra India var nylig en uke på opplæring i tunnelteknologi hos NGI i Oslo.

Indiske jernbaner står overfor enorme utbyggingsprosjekter, med 500 km nye jernbanestrekninger planlagt bygget hvert år de neste fem årene. Mange av banestrekningene kommer i fjellrike områder, og det er anslått at det skal bygges ca 100 km jernbanetunnel hvert år.

Indian Railways har til enhver tid 20-25 jernbanestrekninger under utbygging. Antall ansatte er 1,4 millioner, og indiske jernbaner er dermed verdens nest største arbeidsgiver.

Bane - Foto: Leif Johnny Olestad / visitnorway.com

Foto: Leif Johnny Olestad / visitnorway.com

Etter at NGI og indiske National Institute of Rock Mechanics, NIRM, inngikk en kommersiell avtale, var en gruppe på 20 indiske jernbaneingeniører i 2014 på opplæring hos NGI.  vTilbakemeldingene var så gode at NIRM bestilte flere kurs i Norwegian Tunneling Technology.

Indias lengste jernbanetunnel i dag er den nye Pir Panjal Railway Tunnel på 11,2 km i delstaten Jammu and Kashmir i Himalaya, mens flere lengre tunneler er under planlegging eller konstruksjon. Pga. løst berg er det mange steder store utfordringer i forbindelse med tunnelbygging.

Flere prosjekter med tunnelboremaskiner har vært mislykket.  Indias regjering, som har et eget jernbanedepartement, planlegger å bruke 500 milliarder US dollar på jernbaneutbygging de neste ti årene.  Også på veisektoren er det enorme utbyggingsprosjekter på gang, med mange tunneler.  En ny 9,2 km lang tunnel i Jammu and Kashmir skal åpnes neste sommer.