Dovrebanen åpnet natt til tirsdag

Av: Pressemelding | Publisert: 2. Dec 2015 | Kategori: Bane

Dovrebanen åpnet natt til tirsdag

Nordgående tog på en ny delstrekning som var koblet inn i oktober. Foto: Hans - Petter Lyshaug / Jernbaneverket

Klokken 02.30 natt til tirsdag første desember ble Dovrebanen gjenåpnet langs Mjøsa. 17 kilometer ny bane er tatt i bruk og første tog ble et nordgående godstog.

Det er alltid spenning knyttet til åpningen av nye strekninger, men all testing og utprøving på den nye dobbeltsporparsellen langs Mjøsa fra Minnesund til Kleverud har gått etter planen.

Jernbanefakta Langset - Kleverud

 

  • Dimensjonerende hastighet: 200 km/t
  • Spor: betongsviller med skinnevekt 60kg/m, det er ni sporveksler på strekningen
  • Kontaktledning: System 25 med autotrafosystem
  • Signalanlegg: Elektronisk signalanlegg fra Thales med akseltellere
  • Tele: GSM-R (togradio), TETRA (samband for for nødetater) og kommersiell GSM. Fiberkabler

Testkjøring og offisiell åpning av Dovrebanen

Banen har vært stengt i hele november, en uke lenger enn først planlagt for å være sikker på å komme i mål også med det nye signalanlegget fra Thales. Mandag var det testkjøringer på strekningen og alt fungerte som det skal. Dermed kunne den aller første delen av Dovrebanen med dobbeltspor åpnes for trafikk fra klokken 02 30 natt til tirsdag. Første persontog på den nye banen ble sørgående tog 302 som gikk fra Tangen klokken 05.20.

Lørdag 12.desember er det offisiell åpning av strekningen. Den første tiden kjører togene med 80 km/t inntil tilstrekkelig med tonnasje har passert og sporet har satt seg.

Et felles prosjekt

Utbyggingen er gjennomført som et felles prosjekt for Dovrebanen og E6 der Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt felles prosjekt- og byggeledelse. Fellesprosjektet E6/Dovrebanen består av 17 kilometer ny jernbane og 22 kilometer firefelts motorveg. I prosjektet inngår også 18 kilometer med ny lokalveg og ny turveg langs Mjøsa på den gamle jernbanetraseen. Det er bygd tre vegtunneler med to tunnelløp på til sammen 3,5 kilometer og det er bygd tre jernbanetunneler på til sammen 4,7 kilometer. Anlegget omfatter 27 store konstruksjoner som bruer, betongtunneler, underganger og støttemurer. Samlet kostnadsramme er 11,7 milliarder kroner, hvorav jernbanen utgjør 5,3 milliarder.