Rørosbanen 140 år

Rørosbanen ble Norges første stambane, offisielt åpnet 13. oktober 1877. Med andre ord er det 140 år siden Kong Oscar II åpnet banen på Røros stasjon. I dag kan vi betegne Rørosbanen som en livskraftig 140-åring.

Satsing på samferdsel i statsbudsjettet

– Med en økning av samferdselsbudsjettet på i overkant av fire milliarder kroner, bidrar regjeringen til sysselsetting, økt konkurransedyktighet for næringslivet og til å knytte landet tettere sammen. Samferdselsbudsjettet for 2018 viser at Nasjonal transportplan ikke bare er en ambisjon, men en plan regjeringen nå er godt i gang med å følge opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

buildingSMART satser på infrastruktur

orge er på mange måter et foregangsland i bruk av BIM i byggeprosjekter, men på anlegg og infrastruktur har vi ikke kommet like langt. Det vil buildingSMART gjøre noe med. – Nye Veier sin inntreden i nettverket markerer en økt satsing på infrastruktur, sier daglig leder Annstein Skinnarland i buildingSMART Norge.

COWI kjøper rådgivningsselskapet AnkoNova

COWI overtar det rådgivende ingeniørselskapet AnkoNova, som spesialiserer seg på transport i Stavanger-regionen. Oppkjøpet styrker COWIs posisjon innenfor transport og byutvikling på Sør-Vestlandet, og danner grunnlaget for en ny vegavdeling.

Drøftet punktligheten

NSB og Bane NOR avholdt torsdag 5. oktober møte om punktligheten i persontogtrafikken. Punktligheten i august og september har ikke vært tilfredsstillende på det sentrale Østlandet.

Til toppen